מלאכיות עליון

מלאכיות עליון

דוכן של סדרת ספרי הפנטזיה מלאכיות עליון. בדוכן שני הספרים "שער הצללים" ו"מעיין הנשמות" שמועמד לפרס גפן. בדוכן ימכרו גם סימנים, תכשיטים, ופרטים נוספים הקשורים לספרים, בנושא של מלאכים ושדים.